Zaprojektuj i wybuduj

Projektuj i buduj (ang. design-build) to nowoczesny i coraz popularniejszy system realizacji inwestycji budowlanych. Umożliwia on dopasowanie planów budowy do zmieniających się warunków oraz technicznych możliwości bez obowiązku zmiany umowy. System został opracowany, aby usprawnić wykonanie inwestycji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, co jest korzyścią zarówno dla inwestora jak i dla wykonawcy.

Służymy profesjonalnym wsparciem i wieloletnim doświadczeniem, od momentu narodzin koncepcji budowy, aż po przekazanie obiektu do eksploatacji.

W odróżnieniu od tradycyjnego systemu „Buduj”, system „Projektuj i Buduj” przenosi większość działań na wykonawcę, który odpowiada za projekt budynku i pozostałe podejmowane działania aż do oddania budowy do użytku. Inwestor natomiast odpowiedzialny jest za przygotowanie wytycznych, w których należy określić przeznaczenie inwestycji, postawione wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe i architektonicznie. System ten pozwala wykonawcy budowlanemu przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z wizją inwestora przy jednoczesnym zachowaniu dużej swobody działania, zastosowaniu najbardziej dogodnych i sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych czy montażowych – a tym samym - optymalizowaniu kosztów budowy.

Zalety:

  • skrócenie czasu budowy poprzez płynne przechodzenie do kolejnych etapów
  • usprawnienie realizacji poprzez ograniczenie liczby wykonawców
  • poprawa efektywności i logistyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi i narzędziami
  • optymalizacja kosztów budowy
  • oszczędność czasu i kosztów inwestora ze względu na zaangażowanie jednej firmy jako wykonawcę generalnego
  • mniejsza ilość problemów po stronie inwestora